ERHVERVSERFARING

2009 – Psykologpraksis i Hillerød og konsulentvirksomhed i hele landet.

2009 – 2013 Censor ved landets universiteter inden for organisations-, social- og udviklingspsykologi.

2008 – 2016 Familiekonsulent i Helsingørkommune.

2006 – 2008 Leder af Møllehuset i Køge.

2003 – 2004 Familiekonsulent i familierådgivningen i Skovbokommune.

2003 – 2004 Psykolog i Pædagogisk psykologisk rådgivning i Skovbokommune.

2003 – 2006 Psykolog i Møllehuset i Køge med børn med adfærdsmæssige udfordringer, hvor familiearbejdet ses som væsentlig.

2001 – 2006 Opstart af firmaet LæseCentrum med 10 timeansatte som underviste børn med læse- og staveproblemer.

2001 – 2006 Opstart af firmaet Study Logic med undervisning i effektive læse- og indlærings metoder med kunder fra offentlige og private virksomheder.

1995 – 2003 Meget forskellige undervisningsstillinger med børn og voksne.

 FRIVILLIGT ARBEJDE

Næstformand i bestyrelsen for Produktionsskolen Biavlerne.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykologforenings selskab for supervision.

UDDANNELSE

2018 – Godkendt supervisor på specialistniveau.

2017 – Fortløbende: Masterclass i supervision – Grethe Bruun.

2015 – Godkendt specialist i klinisk psykoterapi.

2011 – Den 2 årige psykoterapiuddannelse for psykologer – på systemisk og narrativt grundlag.

2009 – Undervisningsforløb om flerfamilie behandling på systemisk og narrativt grundlag – Rikke Lyngdam-Pedersen.

2008 – Den 2 årige konsulentuddannelse fra Inpraxis på Systemisk-Narrativ grundlag.

2008 – Efteruddannelseskursus i børnesamtaler hos Bodil Burian.

2008 – første år af Attractors Professionelle lederuddannelse på systemisk Narrativ grundlag.

2008 – Level 4 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2007 – Level 3 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2006 – Level 2 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2005 – Level 1 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2006 – Autoriseret af Dansk Psykolog Forening og Socialministeriet. Autorisation sikrer, at psykologen har gennemgået en praktisk efteruddannelse af mindst 2 års varighed under kyndig vejledning.

2003 – 1. år af den 2årige konsulentuddannelse på Dispuk – Allan Holmgreen.

2003 – Uddannet psykolog Danmarks Pædagogiske Universitet.

1996 – Læsepædagoguddannelsen.

1991 – 1995 uddannet lærer fra Vordingborg statsseminarium.

 

KURSER

2017 – Childhood Trauma and Brain Development – The Neurosequential Model of Therapeutics -Bruce D Perry.

2017 – Med organisationen I focus – Lone Willer Holm og Vibe Strøier.

2017 –  The power of placebo – Irving Kirsch.

2016 – Sekundær traumatisering.

2016 – Scott D. Miller Workshop og FIT. – Seminarer.dk.

2015 – Supervision af andre faggrupper, II-Metodisk og dialogisk fokus for din praksis. – Benedicte Schilling.

2015 – Kursus i 3.generationscoaching – Reinhard Stelter.

2015 – Kursus i narrativ-tilknytningsforkuseret familieterapi – Gerold Monk.

2011 – Kursus i eksistentielpsykoterapi – Vibe Strøier.

2010 – Kursus i traume og krise – Dansk psykolog forening.

2009 – Kursus om løsningsfokuseret samtale – Kidge Burns.

2009 – Kursus i Barnets perspektiv i signs of safety. – Andrew Turnell.

2009 – Kursus i Positiv psykologi i relation til folkesundhed og livsstil – Dansk psykolog forening.

2009 – Foredrag om alkoholmisbrug – Jacob Cilius Hulgard fra AlkoholBehandlingsCentret i Odense.

2009 – Foredrag om børn og unge med psykisk sygeforældre – Jan Sandberg fra ‘Team Børn af Psykisk Syge’ i Nordjylland.

2006 – Narrativ terapi – voldsramte familier – Art Fisher.

2005 – Narrativ metode i grupper – Anette Mortensen.

2004 – Relationskompetencen – Dansk psykolog forening.