Morten Carlsen

Morten Carlsen

Autoriseret specialist samt supervisor på specialistniveau, godkendt af Dansk Psykolog Forening

Psykolog i Hillerød

Nogle gange i livet kan man komme ud for udfordringer, der er svær at håndtere og forholde sig til. Det kan være, at du står foran forandringer i livet, eller at du kommer ud for en voldsom hændelse, som påvirker dig meget følelsesmæssigt.

Som psykolog i Hillerød, Nordsjælland, tilbyder jeg i min klinik terapi, rådgivning og andre former for samtaler til børn, unge og voksne. Til fagpersoner tilbyder jeg desuden supervision, coaching og teambuilding for ledere og medarbejdere.

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt og praktiserer i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for nordiske psykologer. Med min psykologiske indsigt og træning i at skabe effektive samtaler, er jeg den rette person til at hjælpe dig med at komme videre. Find mig hos Psykologerne i Slotsmøllen.

Ude af ligevægt?

Det er helt almindeligt, at vi fra tid til anden oplever ubalance i vores liv. Det kan måske være på grund af problemer på arbejde, på studiet eller bekymringer, tab eller belastninger i privatlivet.

Ofte kan vi med hjælp fra pårørende og venner løse problemerne og finde tilbage i trivsel igen, men nogle gange bringes vi imidlertid så meget i ubalance, at vi har brug for professionel hjælp til at finde tilbage til vores ligevægt.

Vælger du at tale med en psykolog, får du en neutral samtalepartner med uddannelse og erfaring i at hjælpe frem til nye forståelser og handlemuligheder.

Psykolog i Hillerød med mange års erfaring

I min klinik i Hillerød tilbyder jeg terapi til voksne, unge, par og familier samt stresshåndtering og trivsel på arbejdspladsen. Derudover udbyder jeg også kurser, teambuilding, supervision og coaching.

Du finder her på hjemmesiden brugbar information og nyttig viden om de forskellige problematikker, som jeg kan hjælpe dig med.

Som psykolog i Hillerød tilbyder jeg individuel terapi, parterapi, forebyggende parsamtaler, familiesamtaler, børnesamtaler, ungesamtaler og walk & talk. Jeg har stor erfaring med at arbejde med både børn, unge, voksne og seniorer.

Derudover tilbyder jeg også at være sparringspartner for ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Hvad enten det handler om supervision, organisationsændringer, oplæg på temadage eller udvikling af det psykiske arbejdsmiljø, tager jeg gerne en aktiv rolle sammen med jer til virksomhedens bedste.

Livskriser, tristhed, angst, meningen med livet?

Gennem livet vil der komme perioder, hvor det af en eller anden grund er svært eller gør ondt. Man kan blive overvældet af stress, angst, sorg, problemer i parforholdet, problemer på arbejdspladsen, børn der ikke trives, lavt selvværd eller noget helt andet.

I hverdagen er det ofte tilstrækkeligt at dele de udfordringer med familie, venner og netværk, men sommetider kan der være behov for at søge hjælp udefra for at finde den rigtige retning igen. Som psykolog i Hillerød kan jeg hjælpe dig, og her får du et rum, der er 100% dit.

Psykologhjælp til børn, unge og voksne

Individuelle psykologsamtaler og psykologisk rådgivning i forbindelse med blandt andet angst, depression, stress, lavt selvværd, parforholdsproblemer, relationelle problemer, senfølger efter overgreb, tabs- og sorgbearbejdning, søvnproblemer og kroniske smerter.

Der arbejdes ud fra et systematisk, narrativt, løsningsfokuseret og eksistentielt udgangspunkt.

Sparring og supervision for ledere og på arbejdspladsen

Jeg tilbyder også coaching samt rådgivning omkring arbejdsrelaterede problemstillinger herunder ledersparring, konfliktløsning, tilbagevenden efter sygdom, håndtering af afskedigelsesforløb, vejledning omkring stressforebyggelse og krisehåndtering, trivsel på arbejdspladsen samt supervision af ledere og medarbejdere.

Psykologhjælp til par og familier

Jeg tilbyder par- og familieterapi, herunder rådgivning for sammenbragte familier. Desuden yder jeg også psykologisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, herunder mægling og konfliktløsning, samt psykologisk rådgivning omkring børn og unges trivsel generelt og i forbindelse med forældres skilsmisse samt i forhold til etablering af sammenbragt familie.

links
Ungesamtaler
At være ung i nutidens samfund...
Læs videre "Ungesamtaler"
Børnesamtaler
Der er ikke noget mere dyrebart...
Læs videre "Børnesamtaler"
Parsamtaler
Parterapi og parsamtaler er for jer,...
Læs videre "Parsamtaler"
Familiesamtaler
Det er ikke altid, at problemet...
Læs videre "Familiesamtaler"
Supervision
Hvad er supervision? Supervision er en...
Læs videre "Supervision"