Børnesamtaler

Der er ikke noget mere dyrebart end vores børn, og det er så fortvivlende, når de viser tegn på mistrivsel. Som forældre gør man sig mange tanker om, hvad man har gjort galt, og i det hele taget fylder problemer omkring børns trivsel hurtigt i hele familien.

Problemerne vil ofte opstå gradvist, og det er normalt, at forældre vil se tiden an, inden de søger psykologhjælp.

Jeg tilbyder rådgivning til forældre som har behov for råd og vejledning i forhold til en konkret problemstilling. Der er ingen vanskeligheder som er for ’lette’ til at søge rådgivning.

 

Delebørn

Skilsmisser er blevet mere og mere normalt, og flere tusinde børn oplever hvert år, at mor og far går hver til sit.

 

En skilsmisse kan medføre mange udfordringer, og særligt børnene kan stå tilbage som de store tabere i processen. De står nu over for en daglig sorg, hvor de som delebørn skal forholde sig til at være adskilt fra enten mor eller far.

 

Desværre kan delebørn ofte blive ramt af skyldfølelse og gå i troen om, at de er skyld i at mor og far skal skilles. Er der konflikt mellem parterne, kan barnets følelser blot blive forstærket, og barnet kan stå splittet mellem to forældre, som det elsker lige højt.

 

En skilsmisse vil grundlæggende være utryg for de fleste børn, idet der er tale om en stor forandring i deres liv. Det kan resultere i en række reaktioner fra barnets side.

 

Eksempler på reaktioner kan være:

 • Problemer i skolen og/eller med vennerne
 • Isolation og tristhed
 • Øget vrede og aggression
 • Udvikling af angst
 • Påtager sig for stort et ansvar/bliver hurtigt ”voksen”
 • Ondt i maven

 

Selvfølgelig er det langt fra alle børn, som viser reaktion på en skilsmisse. Men for dem der gør, vil det være meget individuelt fra barn til barn, hvilke reaktioner der kan vise sig. Det vil også afhænge af alder, køn og personlighed.

 

Udviser barnet reaktioner, er det meget vigtigt at tage hånd om problematikkerne. Bliver der ikke taget hånd om børnenes følelser og udfordringer, kan det ende med at gå ud over deres evne til at passe skolen, deres indlæring og den generelle trivsel. De kan blive fraværende og trække sig socialt, da deres sind kan være fyldt med en masse bekymringer, som påvirker deres evne til at være til stede.

 

Det er vigtigt for delebørn i alle aldre, at de får lov at tale om deres følelser, og særligt kan det hjælpe dem at tale med en voksen, som de ikke føler sig loyal overfor. At give dem et frirum, hvor de helt kan få lov at give udtryk for, hvordan de har det, kan være en stor hjælp.

 

En psykolog kan give børnene en række mentale og konkrete redskaber, som kan styrke barnets evne til at navigere og begå sig godt i de mange svære situationer, de kan opleve som delebarn. En psykolog kan også hjælpe børnene til at få sat ord på svære følelser, som de måske ikke lige selv kan få sat ord på. Og det kan være en stor lettelse for dem.

Endelig bliver jeg også ofte brugt som en hjælper for barnet til at få fortalt forældrene, hvad der er problemet og jeg kan indgå som barnetsstemme i løsninger af problemer.

 

Mistrivsel hos børn

Når børn har problemer, fylder det ofte rigtig meget i hjemmet, for vi står som forældre utroligt hjælpeløse. Vi føler os som forældre ofte skyldige, og er optaget af, hvad vores barns mistrivsel kan skyldes.

 

Der kan være flere symptomer på at børn mistrives. Og ofte er det ikke til at sige, hvad denne mistrivsel skyldes.

Nogle børn bliver udad-reagerende, hvor andre vender bliver mere indadvendte og viser skjulte tegn – de overtilpasser sig med andre ord.

 

En række symptomer, der kan vise sig ved mistrivsel hos børn, er blandt andet:

 

Synlige tegn

 • Aggressiv adfærd
 • Øget fravær i skolen
 • Koncentrationsbesvær
 • Skyldsfølelse
 • Mavepine
 • Hovedpine
 • Emotionel ustabil/lettere til gråd end normalt
 • Overbekymring
 • Ændring i appetitten

 

Overtilpassede tegn

 • Tilpasser sig situationer
 • Over-hjælpsomme og pligtopfyldende
 • Alt for stor ansvarsfølelse
 • Følsomme antenner – opfanger små signaler
 • Giver udtryk for skyldfølelse
 • Er ikke opmærksomme på egne behov – glemmer at spise, gå på toilettet

 

Har du et barn, der viser en række af ovennævnte symptomer, er det vigtig at tage hånd om dit barns trivsel. Ingen børn skal mistrives. Og bliver der ikke taget hånd om det, kan det på sigt udvikle sig til mere alvorlige psykiske problemer.

 

Med 15 års erfaring fra dette felt, er det vigtigt at sige, at jeg kun sjældent ved, hvad den direkte årsag til børns mistrivsel er. I stedet ligger mit fokus på, i samarbejde med hele familien, at finde frem til forskellige løsninger, som er til glæde for familierne, og som genopbygger barnets trivsel.

 

Sådan arbejder jeg

En behandling vil oftest begynde med en session, hvor jeres barn og mindst én af jer forældre er tilstede. Der vil i løbet af sessionen blive taget stilling til det videre behandlingsforløb, som vil blive drøftet med jer.

 

Ofte er det vigtigt at finde ud af, hvad jeres barn tænker, og i de tilfælde er mor eller far med. I mange tilfælde vil I som forældre være helt tæt på barnet, og i andre tilfælde, hvor jeg vurderer det er bedst, tager jeg en samtale alene med jeres barn. En samtale med jeres barn alene vil give ham eller hende mulighed for at udtrykke sig uden forbehold for at være loyale over jer forældre.

Gældende for ethvert forløb er, at det er vigtigt IKKE at fokusere på, hvem der har skylden for et problem. Det er derimod vigtigt at få set på, hvad et givent problem er, og at få gjort noget ved det så hurtigt som muligt.

Ethvert forløb vil være individuelt tilpasset, da jeg altid tager udgangspunkt i hver enkelte families aktuelle situation.