Familiesamtaler

Det er ikke altid, at problemet blot er at finde i et enkelt individ, som har været bevæggrunden for at opsøge en professionel. Det kan nogle gange være mere komplekst, og have sine rødder i selve samspillet indbyrdes i familien.

Der kan opstå situationer i en familie, hvor uenigheder mellem to eller flere parter kommer til at fylde så meget, at det truer ønsket om samvær familien iblandt, fordi ingen føler sig hørt eller forstået. Der kan opstå skænderier, som styrer samværet i familien. Nogen bliver mismodige og kede af det, andre er måske vrede, men det er ofte fælles for alle parter, at det er en opslidende situation.

Familiesamtaler er samtaler, hvor omdrejningspunktet er kompleksiteten, som er at finde i enhver familiedynamik. Her vil der være mønstre, dilemmaer og konflikter, som kan tages hul på og som vi sammen kan finde forskellige løsninger på.

Se også  Walk & Talk