Hvad er supervision

 

Supervision er en metode, hvor du under trygge rammer får sat fokus på din praksis og får nye vinkler af såvel klare handlemuligheder, som teoretisk forståelse af, hvad der er på spil. På baggrund heraf, bliver der ofte mulighed for at vende mere generelle temaer eller emner, og heraf få I opbygget en større fælles viden med rod i praksis.

 

Supervision er en måde at udvikle sig på fagligt, personligt og professionelt. Det er typisk et struktureret dialogisk forløb, der har til formål at skabe refleksion over arbejdsrelaterede situationer, vanskelige opgaver, svære beslutninger og udfordrende relationer.

 

Hvem har brug for supervision?

Supervision kan være gavnligt for alle fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, og hvor der i arbejdet er stor kompleksitet, fysiske eller følelsesmæssige voldsomme oplevelser eller til tider grænseoverskridende relationel kontakt.

Med over 1500 timers supervision har jeg bred erfaring, og yder supervision på mange planer.

 

JEG TILBYDER

  1. Supervision af grupper

Jeg superviserer faggrupper på hold af 5-8 deltagere.

I gruppesupervisionen får du både input fra andres og på egne problematikker, hvilken styrker din overordnede faglighed.

Som deltager får du mulighed for at kigge på dig selv, dine arbejdsmetoder og dine relationer i arbejdet – herunder også de tanker og følelser, som kan være vanskelige at rumme. Som team får i større forståelse for hinanden, hvilket i dagligdagen kan give en langt større samhørighed og produktivitet.

Supervision er vigtigt stressreducerende tiltag på en arbejdsplads. Det skyldes, at du får hjælp til de praktiske opgaver du står med via et reflekterende rum. Du berører også forskellige teser om, hvad der er på spil, og du bliver præsenteret for råd og mulige tricks, der kan lette din hverdag. Især den stressreducerende del har vist sig at have stor betydning for mange.

En helt anden problematik er den dén struktur, den enkelte medarbejder har opbygget, og som ofte ikke er fulgt med tiden, hvorfor overblikket er røget. Det er derfor vigtigt at komme helt ned på det meget konkrete plan for at fange den type vanskeligheder. Det er altså vigtigt at den enkelte får opbygget sin struktur, hvilket alle tror man har, men kun de færreste har lært.

Selvfølgelig kan der i nogle organisationer være reelle organisatoriske problemer, hvilket jeg i flere tilfælde har været med til at få løst. Hvilket dog kræver at såvel ledere som medarbejdere har tillid til det.

Supervision er at se det hele fra oven, men det er der rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Derfor er det også vigtigt ved første møde at lave en kontrakt om, hvad gruppen gerne vil have ud af et supervisionsforløb, og løbende vil vi evaluere for at spore os ind på, om supervisionen stadig giver det bedst mulige udbytte for teamet.

 

  1. Supervision af ledere og ledergrupper

Især ledere og ledergrupper har brug for supervision, da ledere ofte står overfor vanskelige dilemmaer og beslutninger som eksempelvis afskedigelser og nedlukninger. Områder, man som leder ikke kan tale med andre i organisationen om.

Med supervision vil du kunne finde ny energi, kreativitet og handlekraft og ofte blive skarpere i dine prioriteringer.

I Ledersupervisionen kan det handle om dine lederevner til at:

  • håndtere konflikter
  • kommunikere klart
  • give slip på uhensigtsmæssige handlemønstre
  • samarbejde med andre
  • klare et stort arbejdspres

Ikke mindst vil supervision styrke din oplevelse af at kunne mestre lederrollen og finde dig selv i den – med egne værdier i behold.

Flere ledere er bekymrede over, at der bliver peget fingre af dem. Det er derfor vigtigt her at pointere, at jeg selv har været leder og derfor har forståelse for det pres og den kompleksitet, du som leder navigerer i. Det er derfor også vigtigt at jeg med lederen giver input til, hvad vi gør i de tilfælde hvor sådanne problematikker opstår. Det er her vigtigt at pointere, at medarbejderne heller ikke får noget ud af bare at brokke sig. Her vil vi tage fat på, hvordan de konstruktivt kan komme videre i sådanne situationer.

Supervisionen er en kærkommen pause fra hverdagens driftsopgaver, hvor du har mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis i et særligt rum, og hvor de daglige rutiner og gøremål for en stund er sat ud af kraft.

 

  1. Psykologer på vej mod autorisation eller specialist godkendelse

Supervision er et centralt krav i psykologers efter- og videreuddannelse.

Gennem supervision udvikler psykologen sin sans for at se og arbejde med psykologiske processer, og øger sin bevidsthed om interventionernes muligheder og styrker i behandlingsarbejdet.

Det er også gennem supervision, at psykologen udvikler sin faglige identitet og evne til at forvalte den professionelle opgave.

Er du psykolog på vej mod autorisation eller specialist indenfor psykoterapi af voksne, er du velkommen til at kontakte mig, så kan vi tage en snak om jeg er den rette supervisor for dit supervisionsforløb.