Coaching

Hvad er coaching?

Coaching er en metode brugt til at overvinde udfordringer, samt til at forbedre adfærd, evner, effektivitet, indstilling og handlemuligheder. Det er en metode, som hjælper mennesker til at få afdækket og opnået dét, som de gerne vil. Det er en metode, som hjælper til at sætte konkrete mål, og som giver redskaber til at handle på de mål. Det handler, med få ord, om at udnytte og realisere menneskers fulde potentiale.

Coaching har som begreb været brugt helt tilbage i Antikkens verden, men kom for alvor til Danmark omkring 80’erne. Særligt var det sportens verden som indfangede coachingbegrebet. Her blev sportsfolk hjulpet til at overkomme mentale overbevisninger og psykiske barrierer, som begrænsede dem i deres evne til at opnå ønskede resultater. Det er ikke uden grund, at alle elitesportsfolk har tilknyttet en coach, for at opnå de resultater, som de gør.

Coaching i virksomheder

Coaching er i erhvervssammenhæng samtaler, som ofte har erhvervsrettede mål, eller er relevante, når man ønsker personlig udvikling hos den enkelte medarbejder eller leder. Coaching tydeliggør din medarbejderes rolle og indsats i virksomheden, så vejen mod mål og udviklingsmuligheder kan realiseres.

Coaching i virksomheder kan mere specifikt hjælpe til:

 • at få skabt bedre resultater både på et personligt niveau og virksomhedsniveau, idet den enkelte medarbejder vil blive bevidst om og fokuseret på egne styrker og målsætninger.
 • at styrke jeres medarbejderes trivsel og dermed fastholdelse af jeres medarbejdere.
 • at få afdækket, hvorfor jeres teams og medarbejdere ikke opnår de resultater, som I ønsker.
 • at forbedre samarbejdsrelationer.

Hvorfor gøre brug af en coach?

Med coaching er der tale om en proces, som ikke i samme grad kan opnås på egen hånd, da dén ansvarliggørelse, der ligger i mødet med en coach, er langt mere givende og effektiv. Ikke blot fordi der deri ligger en forpligtelse, men også fordi der er to til at finde løsninger på udfordringerne.

Se også  Ledelsessupervision

Coaching har en lang række udviklingspotentialer, som kan hjælpe både ledere og medarbejdere til:

 • At blive bedre til at disponere sin tid
 • At blive mere fokuseret i forhold til at prioritere opgaver
 • At blive mere bevidst omkring målsætninger i forhold til egen udvikling, arbejdsmæssigt såvel som privat
 • At få sat fokus på strategier og handlemuligheder
 • At få øget fokus på resultater og mål, arbejdsmæssigt såvel som privat
 • Øget bevidsthed omkring egne styrker og udviklingspotentiale
 • Synliggøre medarbejderes rolle og ansvarsområder i virksomheden
 • Større modstandskraft i forhold til (konstante) forandringer
 • En større bevidsthed om faglige og personlige kompetencer
 • En styrket motivation og arbejdsglæde
 • Et lavere stressniveau gennem øget fokus og retning
 • En styrket balance mellem privat- og arbejdsliv

Efter et coachingforløb, vil I opleve, at den energi og det fokus du og/eller dine medarbejdere kan ligge for dagen, bliver langt mere produktivt. Gennem teknikker og redskaber, vil I opleve en produktivitet blandt jeres medarbejdere, som I aldrig før har haft.

Sådan arbejder jeg

Når jeg coacher, er jeg meget bevidst om ikke at træde ind i det terapeutiske eller psykologiske felt. I coaching ser jeg fremad, og tænker ikke fortiden ind. Min vigtigste rolle er, at agere neutralt og ikke være dømmende og rådgivende, men konstant have fokus på at styrke jeres medarbejderes egen proces frem mod det/de ønskede mål, og med udgangspunkt i medarbejderens egne styrker og målsætninger.

Coaching har ikke svar på forhånd. Hele ideen er, at medarbejderen selv har eller finder svarene, og hvor jeg som coach har til opgave, at stille de rette spørgsmål, som får medarbejderen til at reflektere og selv finde disse svar og muligheder. Effekten ligger netop i, at målsætninger og handlemuligheder ikke vil være dem pålagt, men kommer af egne værdier og målsætninger.

Se også  Teambuilding

Jeg anvender spørgeteknikker, som vil udfordre og måske endda provokere, men som I sidste ende vil gøre medarbejderen langt mere bevidst om og sikker på egne styrker, målsætninger og handlemuligheder. Her bliver det afgørende, at de mål, som vi sætter, er i overensstemmelse med de værdier, som den enkelte medarbejder har med sig, eller som ligger til grund for medarbejderens faglighed, eller jeres virksomhed. Værdiafklaring er derfor en vigtig del af forløbet. Målet er, at din medarbejder skal nå frem til en målsætning, der motiverer ham eller hende i en sådan grad, at han eller hun fuldt ud forpligter sig til det, de ønsker.

Erfaringsgrundlag

Jeg har arbejdet med coaching i mere end 15 år.

Mine erfaringer knytter sig blandt andet til:

 • Coachingforløb af ledere og medarbejdere fra offentlige institutioner såvel som private virksomheder.
 • Adskillige coachingforløb med fokus på personlig og faglig udvikling.
 • Samtaler med personer, som lider af stress og/eller udbrændthed, hvor coaching ofte indgår i den sidste fase af et samtaleforløb.

Det er altid utroligt vigtigt, for det samlede resultat, at der er et godt match mellem virksomhed og coach, og forventningerne I har til opnåede resultater, efter endt coachingforløb. Er I interesseret i coaching i jeres virksomhed, er I derfor meget velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for jer.