CV – Curriculum Vitae

ERHVERVSERFARING

2023 –          Medstifter af Psykologerne i Slotsmøllen ApS.

2015 –         XO-MIND ApS.

2009 – Psykologisk praksis i Hillerød og landsdækkende konsulentvirksomhed i Psykolog Morten Carlsen ApS

2009 – 2013 Censor ved landets universiteter inden for organisations-, social- og udviklingspsykologi.

2008 – 2016 Familiekonsulent i Helsingør kommune.

2006 – 2008 Leder af Møllehuset i Køge.

2003 – 2004 Familiekonsulent i familierådgivningen i Skovbo kommune.

2003 – 2004 Psykolog i Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning i Skovbo kommune.

2003 – 2006 Psykolog i Møllehuset i Køge –  børn med adfærdsmæssige udfordringer, hvor fokus på familiearbejde anses som væsentligst.

2001 – 2006 Opstart af firmaet LæseCentrum med 10 timeansatte, som underviste børn med læse- og staveproblemer.

2001 – 2006 Opstart af firmaet Study Logic med undervisning i effektive læse- og indlærings metoder, med kunder fra både det offentlige samt private virksomheder.

1995 – 2003 Forskelligartede undervisningsstillinger for både børn og voksne.

FRIVILLIGT ARBEJDE

Næstformand i bestyrelsen for Produktionsskolen Biavlerne.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykologforenings selskab for supervision.

UDDANNELSE

2018 – Godkendt supervisor på specialistniveau.

2017 – Fortløbende: Masterclass i supervision – Grethe Bruun.

2015 – Godkendt specialist i klinisk psykoterapi.

2011 – Den toårige psykoterapeutuddannelse for psykologer – på et systemisk og narrativt grundlag.

2009 – Undervisningsforløb om flerfamilie behandling på systemisk og narrativt grundlag – Rikke Lyngdam-Pedersen.

2008 – Den toårige konsulentuddannelse fra Inpraxis på Systemisk og Narrativt grundlag.

2008 – Efteruddannelseskursus i børnesamtaler ved Bodil Burian.

2008 – Første år af Attractors Professionelle lederuddannelse på Systemisk Narrativt grundlag.

2008 – Level 4 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2007 – Level 3 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

Se også  Hvem er jeg?

2006 – Level 2 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2005 – Level 1 i den internationale uddannelse af Narrativ terapi hos Maggie Carey 30 timer.

2006 – Autoriseret af Dansk Psykolog Forening og Socialministeriet. Autorisation sikrer, at psykologen har gennemgået en praktisk efteruddannelse af mindst to års varighed, under kyndig vejledning.

2003 – Første år af den toårige konsulentuddannelse på Dispuk – ved Allan Holmgreen.

2003 – Uddannet psykolog ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

1996 – Læsepædagoguddannelsen.

1991 – 1995 Uddannet lærer fra Vordingborg Statsseminarium.

KURSER

2023 – Kursus i EMDR 1. og 2. del ved EMDR DANMARK OG EMDR EUROPA

2022 – Kursus i Metakognitiv terapi med Linda Burian

2022 – Kursus i Psykotraumatologisk intervention for psykologer og andre behandlere.

2019 – Kursus: Martin Seligman og positiv psykologi

2017 – Childhood Trauma and Brain Development – The Neurosequential Model of Therapeutics – ved Bruce D. Perry.

2017 – Organisationen i Fokus – Lone Willer Holm og Vibe Strøier.

2017 –  The Power of Placebo – Irving Kirsch.

2016 – Sekundær traumatisering.

2016 – Scott D. Miller Workshop og FIT. – Seminarer.dk.

2015 – Supervision af andre faggrupper, II-Metodisk og dialogisk fokus for din praksis. – ved Benedicte Schilling.

2015 – Kursus i tredjegenerationscoaching – ved Reinhard Stelter.

2015 – Kursus i narrativ tilknytningsforkuseret familieterapi – ved Gerold Monk.

2011 – Kursus i eksistentiel psykoterapi – ved Vibe Strøier.

2010 – Kursus i traume og krise – Dansk Psykolog Forening.

2009 – Kursus om løsningsfokuseret samtale – ved Kidge Burns.

2009 – Kursus i Barnets perspektiv i Signs of Safety – ved Andrew Turnell.

Se også  Hvem er jeg?

2009 – Kursus i Positiv psykologi i relation til folkesundhed og livsstil – Dansk Psykolog Forening.

2009 – Foredrag om alkoholmisbrug – ved Jacob Cilius Hulgard fra Alkohol Behandlings Centret i Odense.

2009 – Foredrag om børn og unge med psykisk syge forældre – ved Jan Sandberg fra ‘Team Børn af Psykisk Syge’ i Nordjylland.

2006 – Narrativ terapi – Voldsramte familier – ved Art Fisher.

2005 – Narrativ metode i grupper – ved Anette Mortensen.

2004 – Relationskompetencen – Dansk Psykolog Forening.