Parsamtaler

Parterapi og parsamtaler er for jer, som oplever problemer i jeres samliv. Det kan komme til udtryk via mange forskellige slags problemstillinger. Oftest er det dog i forståelsen af hinanden, og især i kommunikationen, hvor det går galt for de fleste par. I ender derfor konstant i skænderier, eller også er i gledet fra hinanden, hvilket også kan have mange forskellige udtryk.

Det er svært at klare konflikterne selv, når parforholdet fyldes op af mistillid, utryghed, sårbarhed, manglende forståelse og manglende omsorg. Jeg kan i den sammenhæng hjælpe jer med at lytte til hinanden og arbejde med dét, som i vil have ud af jeres indbyrdes samliv, og på den måde få gnisten tilbage.

Der kan være mange forskellige årsager, som ligger til grund for vanskeligheder og/eller mistrivsel i parforholdet. I tilfælde hvor vanskeligheder i parforholdet har stået på i længere tid, resulterer det ofte i en ulykkelig situation, som synes fastlåst, og som blot kan blive værre og værre, hvis ikke der bliver gjort noget ved det.

Parsamtaler kan også omhandle jeres børn, som oftest kommer i klemme mellem forældrenes konflikter – rådgivning i forhold til vanskeligheder med børn/unge/pårørende kan også komme på tale her.

I parsamtaler taler jeg med jer på skift, mens den anden partner lytter. I kommer altså skiftevis til at være i en lytte- og en taleposition. Det betyder, at I hver især, ved hjælp af spørgsmål, får mulighed for at udfolde jeres individuelle perspektiv og forståelse af situationen. Dette er tit ikke muligt, når I er på egen hånd, fordi I ofte vil se helt forskelligt på situationen og derfor have svært ved ikke at afbryde hinanden. Den lyttende part hører ofte efter på en anden måde, når der ikke er mulighed for at tale. Og den talende part får mulighed for at udtrykke sig, uden at skulle forsvare sig selv eller blive afbrudt. Det betyder, at I kun i mindre grad kommer til at samtale direkte med hinanden. Denne samtaleform gør det muligt at forstå hinandens oplevelser, holdninger, intentioner og følelser.

Se også  Børnesamtaler

Den største gave vi kan give vores børn er at blive sammen og arbejde med vores forhold.

Derfor er det for mange relevant at have et rum hvor man tager sit forhold alvorligt og tager det op til revision og arbejder med det. Dit forebygger at små problemer vokser sig alt for store, vi lever i en verden hvor ca hvert andet ægteskab ender med en skilsmisse og det samtidig med at 97% ønsker at finde den eneste end og blive gamle sammen. Men så snart vi får børn, ender vi med at gå ind i et drift mode og vi glemmer at kigge på hinanden og når børnene pludselig ikke har lige så meget brug for os, ender vi med at kigge på den vi giftede os med og føle os fremmede. Dette kan forebygges og det er her en professionel kommer ind i billedet. Efter flere samtaler af denne art, er det for mange overraskende hvor simpelt det egentlig er, men alligevel får vi ikke gjort det nødvendige.