Familieterapi

Alle familier kan opleve, at noget i fællesskabet ikke helt fungerer, som det skal. Det kan være i både kortere eller længere perioder. Hvis et medlem i familien mistrives, vil det være med til at påvirke resten af familien.

Der kan være mange grunde til, at et familiemedlem ikke trives. Det kan skyldes både personlige og/eller sociale vanskeligheder. Det kan være følelsesmæssige/adfærdsmæssige problemstillinger og/eller det kan være udefrakommende faktorer, der har en negativ påvirkning som for eksempel misbrug, dødsfald, livstruende sygdom, skilsmisse eller en psykiatrisk diagnose.

Det kan også være mere almindelige hverdagsproblemer, der fylder hos alle i familien. Det kan være, at I skændes meget og er uenige om, hvordan det skal være i jeres familie. Måske er I en sammenbragt familie, der har brug for at få skabt regler og rutiner i jeres nye familie.

Der kan opstå situationer i en familie, hvor uenigheder mellem to eller flere parter kommer til at fylde så meget, at det truer ønsket om samvær familien iblandt, fordi ingen føler sig hørt eller forstået. Der kan opstå skænderier, som styrer samværet i familien. Nogen bliver mismodige og kede af det, andre er måske vrede, men det er ofte fælles for alle parter, at det er en opslidende situation.

Som familie kan I føle, at I har svært ved selv at løse de problemstillinger, som I har i jeres familie. Her kan det være en fordel at kontakte mig og høre mere omkring familieterapi.

Hvad er familieterapi?

Familieterapi er samtaler, hvor omdrejningspunktet er kompleksiteten, som er at finde i enhver familiedynamik. Her vil der være mønstre, dilemmaer og konflikter, som kan tages hul på og som vi sammen kan finde forskellige løsninger på.

Når én i familien bliver ramt af alvorlig sygdom eller en psykisk lidelse, bliver alle i familien ramt. Som familie oplever I måske, at I reagerer meget forskelligt på de ændrede livsomstændigheder. Sygdommen truer jeres livsglæde og livsmod såvel hos hver enkelt af jer og jer som familie. Som familie kommer I til at opleve, at I reagerer meget forskelligt på de ændrede livsomstændigheder. Det er derfor vigtigt at huske på, at der hverken er en rigtig eller en forkert måde at reagere på.

Se også  Parterapi i Hillerød

Under en familiesamtale vil I få mulighed for at høre hinandens perspektiver på den situation, I som familie befinder jer i. Det er afgørende, at I som familie får en følelse af nærvær og forbundenhed trods det svære.

Familieterapi foregår altid med respekt for hinanden og med særlig opmærksomhed på børnenes behov.

Skab trivsel i familien

Det er ikke nødvendigvis altid lige let at være familie i dag. Ofte er der knyttet store drømme og forventninger op til familien. Det kan være håb og drømme om, at børnene har det godt, at de klarer sig godt og at vi som familie lykkes, som vi havde håbet på. At være en velfungerende familie er en af de vigtigste grund ingredienser i oplevelsen af at lykkes i livet, og derfor bliver det ekstra sårbart, når vi som familie ikke trives.

Familieterapi kan give mening for jer, hvis I oplever, at familielivet er blevet vanskeligt og I ønsker hjælp til at få det på rette kurs igen. Det kan for eksempel vise sig ved:

  • En skilsmisse der påvirker jer som forældre og børnenes trivsel.
  • Der er misbrug eller psykisk sygdom i familien.
  • I har mange konflikter og skænderier – enten mellem forældre eller mellem barn og forældre.
  • Svære hændelser har påvirket jeres familieliv.
  • I har svært ved at få det til at fungere med dine, mine og vores børn.
  • Der er et barn med fysisk eller psykisk handicap, som udfordrer ønsket om at tilgodese alles behov.
  • Der er et barn eller en ung i familien, der mistrives.

At I som forældre trives, er altafgørende for, at resten af familien også kan trives, da det er forældrenes ansvar at være garant for forandring, hvis familien er i ubalance. Der vil altid kunne opstå konflikter, uenigheder eller svære tider i en families hverdag, og det kan få følelserne i gang hos alle. I perioder kan nærheden og kontakten være svær at etablere og skænderierne fylder mere og mere. Her er det vigtigt at få repareret jeres relation efter gentagne konflikter.

Se også  Bestil tid

Hvis I oplever, at I er magtesløse overfor, hvordan I gør og har svært ved selv af løse problematikkerne, så kan det være tid til en familiesamtale. Det kan også være, at I som forældre har brug for at komme alene og få sparring omkring jeres rolle som forældre eller på den udfordring, som I står overfor. Så er dette også muligt.

Hvordan foregår familieterapi?

I familieterapi starter vi med at danne et overblik over jeres familie, jeres relationer, jeres udfordringer og hvad I som familie ønsker at få ud af forløbet. Sammen kigger vi på, hvor I står lige nu, hvor I gerne vil hen og hvad der er på spil og fylder meget i jeres familie. I behøver ikke at kende alle svarene på spørgsmålene, inden vi mødes. Her skal jeg nok hjælpe jer og guide jer undervejs i forløbet.

For familieterapi gælder det, ligesom for de andre typer af samtaler jeg tilbyder, at I både får psykologisk viden om den situation og de dynamikker, der spiller ind hos jer, og samtidig får I også nogle helt konkrete redskaber og strategier til at kunne navigere mere smidigt i de situationer, som I oplever, der går galt, giver skænderier eller skaber afstand mellem jer.

Som psykolog kigger jeg efter intentioner, ressourcer og muligheder. Jeg er derfor ikke ude på at finde ud af, hvem der gør hvad forkert, men i stedet at give jer nogle nye handlemuligheder, som I kan benytte jer af, så I skridt for skridt kan bevæge jer hen mod den hverdag, I som familie ønsker.

Hvor mange samtaler?

Det er svært at sige på forhånd, hvor mange samtaler I som familie har brug for. Nogle føler sig godt hjulpet efter to, mens andre har det godt med den forpligtelse og det fokus det giver at have en ny aftale i kalenderen uger eller måneder fremme, så der bliver fulgt op på tingene og de negative mønstre bliver taget i opløbet.

Se også  Kontakt

Jeg anbefaler som minimum, at vi laver et opfølgningsmøde efter den første samtale. Der er stor effekt at hente i selv de mindste justeringer, som vi samme kan lave, når I har haft mulighed for at arbejde med de tiltag, som vi snakkede om ved første samtale.

Samtidig har det ikke min interesse at holde på jer med flere samtaler, end I reelt har brug for som familie.

Bestil tid allerede i dag

Står I som familie i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, skilsmisse, selvmord, gentagne konflikter/skænderier eller andre svære livsomstændigheder, er det afgørende, at I får talt om det. Det kan være svært at tale med sin børn, når man selv er i krise eller har det svært. Med familieterapi tilbyder jeg sammen med jer forældre at tale med barnet om de svære ting, der i øjeblikket påvirker jeres liv. At få talt om det, der giver bekymring, er med til at styrke kontakten mellem børn og forældre. Med familiesamtalen er det også muligt at klæde jer på som forældre til selv at tage den svære samtale med jeres barn.

Har du spørgsmål til familieterapi eller andre af mine behandlinger, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 20 14 70 71 eller sende en mail til mc@psykolog-mortencarlsen.dk og høre mere om, hvordan I som familie kan komme godt videre.