Angst

Angst er en følelse og en kropslig reaktion, der kommer som følge af vores tanker. Nogle gange opstår reaktionerne i intense, korte perioder og på bestemte tidspunkter, mens de andre gange hele tiden er til stede.

Angsten viser sig måske i specifikke situationer som for eksempel i sociale sammenhænge, når du er væk hjemmefra eller når du skal udføre en bestemt type opgave. Det kan også være, at du generelt oplever vedvarende angst, uro og bekymringer. Det kan for eksempel være, om der er noget, du har glemt eller overset, eller om du eller en af dine nærmeste er alvorligt syge.

Angst kan vise sig på mange forskellige måder, og mange der har angst, oplever at have negative bekymringer, der kører i ring og kræver rigtig meget energi. Nogle oplever også at få fysiske reaktioner som hjertebanken, uro i kroppen og søvnproblemer.

Oplever du angst, eller har du mange bekymringer, som fylder negativt? Så kan angstbehandling hos en psykolog, som kender til disse problematikker være en god hjælp, så du kan slippe for negative tanker der fylder og dræner dig mentalt for energi.

 

Hvad er angst?

Angst er en udbredt psykisk lidelse, som vi alle kan genkende. Det kan beskrives som helt almindelige bekymringer eller frygt, som eskalerer og fylder ekstrem meget. Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt, og når angsten eskalerer, vil man kunne få kognitive symptomer som negative tanker, overbekymring og koncentrationsbesvær. Nogle vil også opleve at få fysiske symptomer som uro i kroppen, hjertebanken, koldsved og søvnbesvær.

Efterhånden som angsten fylder mere og mere, kan du også risikere, at den bliver mere og mere forstyrrende for din hverdag. For eksempel kan den begynde at begrænse dig for at være sammen med andre og hvem du er sammen med, eller måske begynder du at undgå bestemte ting eller situationer. Angst kan derfor på sigt nedsætte energi og koncentrationsevne, give lavt selvværd og påvirke det sociale liv og skole-/arbejdsliv.

Angst kan opstå, når man bliver belastet. Og derfor er angst ofte et symptom ved andre psykiske og fysiske sygdomme. Begynder angsten at forhindre dig i at gøre ting, som du gerne vil eller plejer at gøre og at isolere dig fra omverdenen, så skal du søge professionel hjælp.

Se også  Parforhold

 

Hvordan føles angst?

Følelsen af angst kan være forskellig, alt efter hvor tit man oplever den, og i hvilken situation den fremtræder. De mest almindelige former for angst er synlige i form af nervøsitet og uro i kroppen. Den kan især dukke op i pressede situationer, hvor man vil mærke ubehag. Angst kan også dukke op flere gange dagligt, hvor det kan være nødvendigt at finde ud af, om der er tale om almindelig angst eller en forværret tilstand, der kan kræve hjælp til at håndtere.

Der findes flere forskellige angstlidelser og de kan alle variere i sværhedsgrad og omfang. Mange mennesker som oplever angst, kan genkende symptomer fra mere end en enkelt angstlidelse. Symptomerne varierer også i forhold til, hvilken form for angstlidelse, der er tale om. Her er de mest almindelige angstlidelser:

 • Generaliseret angst
 • Fobier
 • Panikangst
 • Socialfobi
 • Sygdomsangst
 • Eksamens- og præstationsangst

Hvad kommer det af?

Der er flere forskellige faktorer, der har betydning for, om man udvikler en angstlidelse. I nogle tilfælde er der en klar udløsende belastning eller hændelse, og i andre tilfælde kan lidelsen komme ud af det blå.

Der kan både være biologiske, sociale og psykologiske faktorer, der gør sig gældende i udviklingen af en angstlidelse. Ofte er det stressende og belastende livsomstændigheder, der går direkte forud for, at angstlidelsen bryder frem. Det kan for eksempel være sygdom, arbejdsrelateret stress eller forandringer i familiesituationen.

 

Typiske tegn på angst

 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Uro i kroppen
 • Trykken for brystet
 • Mavesmerter
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Kvalme
 • Ondt i muskler og led
 • Sortner for øjnene
 • Tørhed i munden
 • Problemer med at synke
 • Undgår at være sammen med andre mennesker

For nogen kan angsten være til stede hele tiden, og for andre er det bestemte situationer, der udløser angsten. Det er ikke altid, at der er nogen umiddelbar forklaring på, at angsten opstår i bestemte situationer, som for eksempel i bussen eller når man er sammen med andre. Med angstbehandling hos en psykolog, vil man finde ud af, at der altid er en årsag til angst, og man altid kan gøre noget ved den.

Se også  Mistrivsel børn

 

Lad ikke angsten overtage styringen af dit liv

Ved symptomer på angst, er det vigtigt at søge hjælp ved for eksempel at kontakte egen læge eller en psykolog. Erkendelse af sygdommen er nemlig en vigtig forudsætning for, at der kan gøres noget ved den – jo før jo bedre.

Bliver angsten ikke behandlet, har den det med at vokse sig større og større, og til sidst kan du havne i en situation, hvor du er venner med angsten, fordi den har overtaget så meget af din identitet.

Angst kan heldigvis behandles. For eksempel med professionel psykologbehandling hos mig i Hillerød. Med mine mange års erfaring kan jeg hjælpe dig fri for angsten, så den ikke overtager styringen af dit liv.

 

Slip af med din angst

Som psykolog møder jeg ofte voksne og unge, som ønsker et liv, hvor angst, bekymringer og frygt ikke styrer deres liv. Angst har det nemlig med at hæmme og begrænse. Helt normale hverdagssituationer kan pludselig virke uoverskuelige. Angsten kan derfor komme til at fylde så meget, at det påvirker, hvordan man fungerer i visse situationer.

Angst påvirker både tanker, følelser og adfærd. Den dukker op, når man allermindst ønsker det, og den kan være svær at slippe af med igen.

Når jeg arbejder med folk med angst, ser jeg for alvor, hvordan angst kan komme i mange former, og hvordan det kan påvirke et menneske. Nogle gange står angsten alene, og andre gange opstår angsten i forbindelse med andre tilstande som for eksempel stress og depression. Lad mig hjælpe dig, så du kan slippe fri for din angst.

 

Gode råd du selv kan gøre

Selvom angstsymptomerne føles voldsomme og meget ubehagelige, er der nogle ting, du kan gøre for at slippe dem igen.

Se også  Stressbehandling

Du får her nogle bud på områder, som du kan gå i gang med allerede i dag:

 • Sørg for at få dyrket motion
 • Spis sund og skær med på sukker, alkohol og koffein
 • Lær hvordan du optimerer din søvn
 • Lær din angst at kende ved at læse så meget du kan om det at have angst
 • Fortæl om angsten til én eller nogen du føler dig tryg ved
 • Gå lange ture
 • Få terapi hos en professionel behandler

Få mere overskud og livsglæde i hverdagen

Vil du lære at få kontrol over din angst i stedet for det modsatte? Så kan professionel hjælp fra en psykolog være noget for dig. Her vil du også få en række forskellige redskaber og teknikker, som kan hjælpe dig med at håndtere det at være i angsten, at engagere dig i ting der er angstfyldte og ikke lade det være en stopper for det liv, der er vigtig for dig.

I behandling af angst bliver der ofte benyttet kognitiv terapi sammen med andre metoder som for eksempel hypnose, meditationsformer eller visualiseringsteknikker. I samarbejde med psykologen, vil du opleve at få mere overskud og livsglæde i hverdagen, som du måske ikke har mærket længe.

 

Kontakt mig allerede i dag og bestil tid til behandling

Er angsten begyndt at fylde mere og mere i dit liv? Som psykolog i Hillerød står jeg klar, når du mener, at tiden er inde til at tage det store skridt det er at arbejde med din angst. Gennem behandling af angst oplever mange af mine klienter, at de får en større frihed, som gør det muligt at komme videre i situationer, der før har væres fastlåst.

Har du spørgsmål til angstbehandling eller andet, så er du velkommen til at kontakte mig på telefon 20 14 70 71 eller sende en mail til mc@psykolog-mortencarlsen.dk og høre mere om, hvordan du kan blive fri for din angst.