Sammenbragt familie

Sammenbragte familier er et emne helt for sig selv. Her er det vigtigt, at forholde sig til alle de forskellige aspekter af situationer og relationer som indgår i familien. Biologiske børn, bonusbørn, forældreroller, ansvarlige voksne eller hvad der end er af forskellige elementer.

Jeg erkender klart, at før jeg selv var igennem en skilsmisse, indgik i et nyt forhold og fik endnu et barn, sammen med bonusbørn osv., gjorde jeg mere skade end gavn når jeg havde samtaler – det er utroligt komplekst, og at sige, at man bare skal have fokus på barnets perspektiv er så naivt, at jeg har været nødt til at undskylde til tidligere kunder :-). De følelser og overvejelser, som man gennemgår under brud og diverse store livsændringer, forstår man kun helt, når man har været igennem dem selv.

Det vigtigt at forholde sig til alle de forskellige aspekter af situationer og relationer, der indgår i familien. Det gælder både biologiske børn, forældreroller, bonusbørn, ansvarlige voksne og hvad der ellers er af forskellige elementer, der kan spille ind.

Nogle gange kan det skabe glæde for alle at skabe en ny familie med en ny partner og dennes børn, mens det andre gange giver store konflikter og uønskede reaktioner fra både børn og voksne. I tilfælde som dette kan det være en fordel at få professionel hjælp, rådgivning og støtte fra en psykolog til at håndtere disse situationer.

Hvad er en sammenbragt familie?

En sammenbragt familie er en familie, hvor den ene eller begge har børn med fra tidligere forhold, så man skal til at forholde sig til nye ”søskende”, en ny mor eller en ny far. Lige såvel som der kan være følelsesmæssig forskel på egne biologiske børn og partnerens børn, kan der på samme måde også være en følelsesmæssig forskel på relationen til børnenes egen mor eller far og andre voksne som for eksempel den nye partner.

Se også  Behandlingsområder

En sammenbragt familie er en ny familieform, der kan give nogle andre udfordringer, end dem man vi allerede kender fra kernefamilien. En sammenbragt familie er ikke en kernefamilie, da den har nogle andre vilkår, og det bærende element i en sammenbragt familie er parforholdet.

For mange sammenbragte familier kan det være svært at skabe normer og holdninger, som man er fælles om, da man kommer med hver sin måde at være familie på og vidt forskellige traditioner og vaner.

Her kan det for både børn og voksne være svært at finde sin rolle i en sammenbragt familie. Barnet eller børnene har også en anden forælder, som på enten den ene eller den anden måde har indflydelse på din sammenbragte familie, hvilket kan være svært at håndtere.

Dine, mine og vores børn

Der er rigtig mange grunde til, at livet i en sammenbragt familie kan virke som en stor udfordring. Det kan for både børn og voksne opleves som vanskeligt og fuld af konflikter og uenigheder.

Med min hjælp kan jeg hjælpe jer med at tale om disse ting, så I grundlæggende opnår en bedre forståelse både for egne og den nye partners oplevelser af de konfliktfyldte situationer. I vil herigennem nå til en mere uddybet forståelse af de handlemønstre, der fastlåser jer i jeres sammenbragte familie, og jeg vil give jer nogle redskaber, som I kan benytte til at få jeres nye familie med dine, mine og måske også vores børn til at fungere, så det bliver rart for alle.

At finde en fælles vej som sammenbragt familie

Har I brug for at finde en fælles vej for at få det nye familieliv til at fungere, så kan jeg med mine mange års erfaring som mandlig psykolog i Hillerød hjælpe jer, så I grundlæggende opnår en bedre forståelse både for egne, partners og børnenes oplevelser af de konfliktfyldte situationer, som giver en dårlig stemning i familien. Herigennem vil I kunne opdage handlemuligheder, som stemmer overens med det familieliv, som I rent faktisk ønsker at leve.
Jeg tilbyder at mødes med jer voksne alene, men det er også muligt at vi mødes sammen med et eller flere af børnene eller hele familien på en gang. Er I i tvivl om, hvem der skal deltage, er I velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan finde en god løsning til, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for jer og jeres sammenbragte familie.

Se også  Angst

Børnenes reaktion som sammenbragt familie

Selvom I voksne er lykkelige over at have fået en ny sammenbragt familie, kan man ikke forvente, at børnene nødvendigvis vil være lige så lykkelig, som du selv er. De vil derfor ofte afprøve grænser som for eksempel ”elsker min far mig stadig, er min nye bonusmor der for mig, hvad synes mine nye papsøskende om mig, hvilken rolle/position har jeg i den nye sammenbragte familie” og meget mere.

Spørgsmål som disse kræver, at I som voksne kan være rummelige og dermed klare de reaktioner der kommer, sætte grænser og være tydelige samt vise børnene, hvilken vej I skal i jeres nye liv sammen. Samtidig skal I som voksne også kunne give børnene plads, så de føler, at de bliver lyttet til, når de bliver fyldt op af følelser.

God kommunikation omkring udfordringer i en sammenbragt familie

Hvis man som nyt par skal kunne rumme de udfordringer, der ofte i starten vil være i en sammenbragt familie, så kræver det, at man taler med hinanden – også om de ting der er knap så sjove og som I muligvis ikke er helt enige om. Det er vigtigt at have en god dialog om alt det, der muligvis ikke går helt, som I havde ønsket og håbet, og det der er svært, overrasker eller skuffer.

Samtidig må man som de voksne beslutte, hvilken rolle- og ansvarsfordeling man skal have i opdragelsen af den sammenbragte families børn. Ingen familie giver den samme opdragelse, og det er derfor vigtigt, at der er enighed og klarhed om det i den enkelte familie. Især når den sammenbragte familie indeholder far, mor, dine, mine og måske også vores børn.

Se også  Depression

Få den sammenbragte familie til at fungere

Som sammenbragt familie kan der være mange følelser på højkant. Det kan derfor nogle gange være svært at få familien til at fungere, så alle føler sig trygge og godt tilpas, når hele familien er samlet.

Der er ikke noget, der kan få følelserne mere i spil end vores egne børn, og et dilemma der især kan opstå i en sammenbragt familie, er vores egne børns behov og de behov vores partner og hans eller hendes børn har. Dette kan give nogle voldsomme gnidninger, som man helst af alt vil være foruden.

Nogle gange kan dilemmaer som disse, føles næsten uløseligt, men her handler det om, at I som voksne afklarer forventningerne fra start og om, at I får skilt tingene ad. De store forventninger om, at I nu er én stor familie, fordi I nu for eksempel bor under samme tag, er urealistisk.

Få professionel hjælp

Hvis I har svært ved at få livet som sammenbragt familie til at fungere, så er I altid velkommen til at ringe til mig på: 20 14 70 71 eller skrive en mail på: mc@psykolog-mortencarlsen.dk og høre mere om, hvordan I kan få det nye familieliv til at fungere, så alle trives og har det godt sammen i jeres nye sammenbragte familie.

 

Læs også omkring familieterapi