Teambuilding

Jeg har altid arbejdet med udvikling af teams, samt dét, at gøre teams klar til fremtidige udfordringer. Der er her tale om en stor vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Til tider vil vi gøre brug af fysiske aktiviteter, som danner grundlag for aha-oplevelser, forbundet til konkrete forhold i teamet, samt mere teoretiske forståelser overordnet set.

Se også  Ledelsessupervision