Supervision af ledere og ledergrupper

Især har ledere og ledergrupper brug for supervision. Her er supervisionen en kærkommen pause fra hverdagens driftsopgaver, hvor du har mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis i et særligt rum, hvor de daglige rutiner og gøremål for en stund, er sat ud af kraft. Det giver typisk ny energi og en sikkerhed for din ledelse af, at du har vendt dine usikkerheder med en udefra, som har kunnet stille relevante spørgsmål. Herved vil du kunne finde ny kreativitet og handlekraft og ofte blive skarpere i dine prioriteringer.

Ledere står ofte overfor vanskelige dilemmaer og beslutninger afskedigelser og nedlukninger, hvilket man som leder ikke kan tale med nogle om i organisationen. I Ledersupervisionen kan det handle om lederens evne til at håndtere konflikter, kommunikere klart, give slip på uhensigtsmæssige handlemønstre, samarbejde med andre, klare et stort arbejdspres – og ikke mindst oplevelsen af, at kunne mestre lederrollen og finde sig selv i den – med egne værdier i behold.