Ledelsessupervision

Supervision af ledere og ledergrupper

Især ledere og ledergrupper kan have brug for supervision. Her er supervisionen en kærkommen pause fra hverdagens driftsopgaver, hvor du har mulighed for, at reflektere over egen ledelsespraksis i et særligt rum, hvor de daglige rutiner og gøremål for en stund er sat ud af kraft. Det giver typisk ny energi og en sikkerhed for din ledelse, når du har vendt dine usikkerheder med en udefra, som har kunnet stille relevante spørgsmål. Herved vil du kunne finde ny kreativitet og handlekraft, og ofte blive skarpere i dine prioriteringer.

Ledere står ofte overfor vanskelige dilemmaer og beslutninger, så som afskedigelser og/eller nedlukninger, hvilket man som leder ikke kan tale med nogen i organisationen om. I Ledersupervisionen kan det handle om lederens evne til at håndtere konflikter, kommunikere klart, give slip på uhensigtsmæssige handlemønstre, samarbejde med andre, klare et stort arbejdspres – og ikke mindst oplevelsen af, at kunne mestre lederrollen og finde sig selv til rette i den – med egne værdier i behold.

Se også  Teambuilding