Ungesamtaler

At være ung i nutidens samfund kan rumme en lang række udfordringer og/eller problematikker, som kan være gode at få hjælp til at bearbejde.Aldrig har der været så mange muligheder, som er op til den enkelte at skabe, og aldrig har unge været ramt af så mange psykiske lidelser og stress, som vi ser i dag.

Samfundet stiller mange muligheder til rådighed, og det stiller krav til den enkelte unge.Som ung kan man derfor føle sig presset og forvirret i forhold til eksempelvis ens identitet, fremtid, uddannelse og mere. Men også områder som ensomhed, identitet- og selvværdsproblemer kan være velkendte udfordringer blandt unge.

Uanset hvilke problematik(ker), der gør sig gældende, kan det være godt for unge at have en fagkyndig at sparre med, så han eller hun kan få hjælp til at sætte ord på de udfordringer, de går rundt med. Samtidig kan en psykolog hjælpe dem til at finde løsninger samt at se nye muligheder i deres liv.

Forneden har jeg taget fat i en række af de problematikker hos unge, som jeg rådgiver og coacher omkring. Har du som forælder spørgsmål, eller er der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, så kan vi tage en snak om, hvad jeg kan gøre for dit barn.

Ensomme unge

Ensomhed blandt unge er et stigende problem. Op mod 10% af alle unge i Danmark er ramt af ensomhed. En af de store udfordringer hænger sammen med de krav, som samfundet stiller, og som unge føler at de skal leve op til. Det kan eksempelvis være kravene om at lykkes og om at skabe egne succeser. Også sociale medier ses som en af de store syndere, da de er med til at skildre et urealistisk idealbillede. Som ung prøver man ofte at leve op til disse idealer, men i forsøget på at opnå dem, kan det resultere i at den unge føler sig stresset og har følelser af mindreværd. Ensomhedsfølelsen opstår nemlig gerne, når de unge har en forestilling om de sociale relationer, de gerne vil have, men som ikke er det egentlige billede.

Ensomhed kan påvirke ens selvværd og medvirke til social isolation, hvilket ikke er sundt. I værste fald kan det udmønte sig i angst og depression og gå ud over den unges skolegang og uddannelse. Omvendt kan man sige, at de unge mennesker, der særligt er i risikogruppen, er dem, der generelt har et lavt selvværd, meget generte unge, eller unge med tendens til depressive tanker.

Se også  Individuelle Samtaler

Det er her vigtigt at forstå den enkelte unges fortælling om, hvorfor lige præcis de føler sig ensomme. Mange af de forhold, som kan være med til at bekæmpe ensomheden, er ofte oversete, og de tiltag, som den unge selv kan gøre, ligger ofte lige for.

Det handler i høj grad om, at den unge bliver bevidst om realistiske forventninger til sig selv og til livet. Og her er professionel sparring utrolig givende.

Motiverende samtaler

Jeg har stor erfaring med motiverende samtaler for unge. Her hjælper jeg den unge til at få øje på og anvende egne styrker og værdier. Samtalerne er med til at skabe en synlig retning for den unge – en retning, der i dagens samfund kan være meget forvirrende for unge mennesker at navigere rundt i.

De motiverende samtaler har et positivt afsæt, og fokuserer dermed på fremtiden og løsningsmuligheder, og mindre på fortiden og dens udfordringer. Primært vil vi trække på succeser fra fortiden, som vi anvender som ressourcer til den unges fremtidige løsninger.

Den motiverende samtale kan anvendes i forhold til de fleste af de problematikker, som unge kan være udfordrede på.

Det vigtigste mål er, at motivationen skal komme indefra. Motiverende samtaler tager udgangspunkt i, at den unge inderst inde bedst selv ved, hvad der er det rigtige for ham eller hende. Det er altså ikke mig, der som fagperson skal overbevise den unge om, hvad han eller hun skal. Det er meget vigtigt, at den unge selv ser og opdager sine ressourcer, og motiveres til at handle på dem. Det er her forandringen for alvor vil sætte ind.

Samtalerne indebærer elementer af lytten, åbne spørgsmål, bekræftelser og opsummeringer, som hjælper den unge til at skabe sig et samlet overblik over samtalernes resultater, så de på baggrund heraf kan forme sit unge liv og fremtid.

Uddannelse

Uddannelse er de unges fremtid – men hvilken vej er den rette? Og hvordan finder man som ung frem til, hvad der er den rette uddannelse? Samfundet er efterhånden en jungle af uanede muligheder, og det kan være utroligt svært for unge at navigere i. Ethvert valg kræver et fravalg. Og når man er ung, er det ikke altid at man er bevidst om, hvilke værdier der egentlig danner grundlag for ens valg. At være ung indebærer ofte mange problematikker og usikkerheder omkring egen identitet, evner og interesser.

At være ung betyder også, at man er ved at formes til voksent menneske, og at man nu står over for vigtige valg, som vil påvirke ens fremtid. Som ung er det ikke lige altid, at man er i stand til at se klart og vælge den uddannelse, som understøtter ens reelle interesse. Oveni er der ofte mange personer omkring en, der alle har forskellige holdninger til, hvad der er det rigtige at gøre. I mange tilfælde kan det derfor være fristende at vælge retning ud fra hvad andre tænker og mener, og glemme at tage udgangspunkt i sig selv. Måske mest af alt fordi det kan være svært at mærke ordentligt efter, hvad det egentlig er, man har lyst til. Og måske ligger fokus mere på at tjene penge, end på at trives i sin fremtidige karriere.

Se også  Parsamtaler

Men det er surt at stå om nogle år og indse, at man har valgt den forkerte uddannelsesretning, fordi man valgte ud fra falske kriterier. Vil du hjælpe dit barn til at skabe en fornuftig fremtid, kan det derfor være en god idé at han eller hun har nogle samtaler med en professionel.

Gennem samtale og åbne spørgsmål, hjælper jeg dit barn til at reflektere og få skabt overblik over handlemuligheder med udgangspunkt i dit barns eget værdigrundlag. På den måde støtter jeg dit barn i at få truffet et valg om uddannelse på det rette grundlag, og med fokus på hans eller hendes interesser og indre motivation.

Du er altid velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil have noget uddybet.

Identitet og selvværd

Der sker en stor udvikling i ens identitet når man er ung. Hormonerne kører på fuld tryk, og ofte er det en overgang til de voksne år, hvor man er ved at løsrive sig fra den trygge barndom hos forældrene. Det kan vise sig som en svær periode, hvor forvirrede følelser og problematikker presser sig på.

Mere end nogensinde ser vi teenagere kæmpe med udfordringer, som:

 • Ikke at føle sig god nok
 • Forvirret selvopfattelse og konstant sammenligning med andre
 • Behov for at iscenesætte sig selv
 • Høje forventninger til sig selv
 • Usikkerhed og lavt selvværd
 • Stress grundet samfundets mange krav

Før i tiden var det naturligt, at hvis ens far var landmand, så blev man selv landmand. En del af vores identitet var dermed forudbestemt for os. I dag er det op til den enkelte helt frit at vælge sin vej. Og det har stor betydning for unges identitetsdannelse og selvværdsfølelse. Eksempelvis kan der opstå stor forvirring og eksistentielle spørgsmål, som:

Hvem er jeg?

Hvad skal jeg?

Hvor hører jeg til?

Hvad dur jeg til?

Et højaktuelt emne i vores samfund, er unge og deres iscenesættelse af sig selv på de sociale medier. Behovet for at ”være noget” i andres øjne på de sociale medier, som konstant skildrer det ”perfekte” ungdomsliv.

Se også  Walk & Talk

At få dit barn til at gøre sig overvejelser om sin egen udvikling i en tidlig alder, kan være den største gave, som vil styrke han eller hende i troen på sig selv og deres vej frem i livet. At blive bevidst om og tro på egne værdier fra en tidlig alder, kan være med til at skabe en magtfuld indre ro, som vil styrke den unge i de fremtidige valg, som han eller hun unægteligt vil skulle træffe.

Jeg tilbyder motiverende samtaler med unge mennesker, hvor det netop er muligt at gribe fat i ovennævnte problematikker. Læs mere om det nedenfor.

Eksamensangst

De fleste er nervøse op til en eksamen eller test – det er der ikke noget usædvanligt ved. Men overtager nervøsiteten og går hen og udvikler sig til reel eksamensangst, vil det være en stor belastning for den unge. Ikke kun for den unges evne til at gennemføre en vellykket eksamen, men også i forhold til det fysiske og psykiske ubehag, som eksamensangst medfører Sætter eksamensangsten først ind, vil det påvirke alt fra overblik, hukommelsesevnen, evnen til at formulere sig m.m., og i sidste ende vil det ikke give det resultat, som afspejler dit barns faktiske evner.

Men der er heldigvis hjælp at hente.

Eksamensangst afspejler indre følelser og tanker omkring en kommende eksamen. Kroppen reagerer med frygt på disse tanker og overbevisninger, og derved opstår eksamensangsten. Men eksamensangst er heldigvis noget, som alle kan arbejde med. Dette gør man ved at bevidst gå ind og rykke ved blokeringer.

Personligt tilbyder jeg coachingsamtaler, og har haft gode resultater med mange unge mennesker, som er gået fra at ville droppe ud af studiet til at score topkarakterer.

Et coachingforløb styrker blandt andet:

 • Evnen til at håndtere selve eksamensangsten
 • Evnen til at håndtere den stress, der er forbundet med eksamensangsten
 • Dit barns selvværdsfølelse
 • Evnen til at strukturere ens eksamensforløb
 • Evnen til at sætte nogle klare mål
 • Evnen til at skabe overblik
 • Dit barns motivation
 • Dit barns bevidsthed om egne styrker

Har du spørgsmål til et coachingforløb, eller ønsker du at booke en tid til dit barn, kan du kontakte mig på telefon 20 14 70 71 eller via email mc@psykolog-mortencarlsen.dk.