En samtale med en psykolog er en samtale, som adskiller sig fra samtaler med familie, venner, kollegaer, mf. Du er her 100% i centrum for samtalen og formålet er alene, at du får så meget ud af det som muligt. Du afgør altså selv, hvad samtalen skal handle om, hvad samtalerne skal bidrage til og hvornår de skal afsluttes (oftest sker det efter 3-6 samtaler). Ved spørgsmål og tilføjelse af psykologisk viden bliver du mere bevidst om dig selv og din situation, så valgmulighederne bliver udvidet.

 

Det er ikke alle, som selv har ønsket at komme til psykolog, ofte er det omgangskredsen, som mener, der skal gøres noget. Andre gange er det børn, som bliver sendt, men også i disse tilfælde bliver her oftest skabt en platform, vi kan arbejde ud fra. Teoretiske har jeg et systemisk, narrativt, løsningsfokuseret og eksistentielt ståsted suppleret med metoder fra det kognitive og metakognitive, hvor det giver mening.

I individuelle samtaler bliver du sat i centrum og det er alene din udviklingsproces, der er vigtig. Samtalerne er behagelige, ofte hyggelige, men især berigende og meningsskabende. Du skal føle og vide, at du får noget ud af det.

Du vil opleve, at du får god tid til at fortælle din historie, og vil så blive få tilbudt spørgsmål, som vil få dig til at reflektere over diverse forhold og livssituationer. Herudover vil du få gode råd og redskaber med hjem, så du aldrig vil føle, at du går tomhændet fra samtalerne.

Idet jeg har en bred erfaring og mange forskellig efteruddannelser, samt langt over 1000 timers erfaring fra supervision forskellige fagpersoner der arbejder med mennesker,  vil du opleve at få mange nye perspektiver på dine udfordringer. (Supervision er en samtaleform fagpersoner bruger til at arbejder med sager som er komplicerede og kræver ekstra dyb viden for at forstå sammenhængene). Løsninger i de individuelle samtaler vil oftest pludselig fremstå tydelige for dig, og du vil blive guidet i den retning, som giver dig hurtige og effektive resultater. Du vil hele tiden være med i overvejelserne om, hvordan det går, og de rette ændringer vil blive taget, så forløbet bliver det rigtige for dig.

Dette er også din garanti for, at hvis du ikke føler en fremgang, vil vi kunne vælge en anden vej eller retning for at få dig ind i størst mulig udvikling.

Det er vigtigt ikke at spilde din tid, men er du kørt fast, er fortvivlet og mangler energi og retning er det mest effektive nogle gange at give tid og komme til kræfter. Så det er ikke en proces, hvor alting skal gå med 150 km/t. Men du vil føle, at du får noget med hjem og du vil kunne se din udvikling skride fremad.