Individuelle Samtaler

En samtale med en psykolog er en samtale, der adskiller sig fra de samtaler, som du har med familie, venner, kollegaer, mf. Hos en psykolog er du 100% i centrum for samtalen, og formålet er alene, at du får så meget ud af det, som muligt. Du afgør altså selv, hvad samtalen skal handle om, hvad samtalerne skal bidrage til og hvornår de skal afsluttes (oftest sker det efter 3-6 samtaler). Ved spørgsmål og tilføjelse af psykologisk viden bliver du mere bevidst om dig selv samt din situation, så dine valgmulighederne bliver udvidet.

Det er ikke alle, som selv har ønsket at snakke med en psykolog. Ofte kan det være omgangskredsen, som har ment, at der skulle foretages noget. Andre gange kan det være børn, som er blevet henvist, men også i disse tilfælde bliver der oftest skabt en platform, som vi trygt kan arbejde ud fra. Teoretisk har jeg et systemisk, narrativt, løsningsfokuseret og eksistentielt ståsted, suppleret med metoder fra det kognitive og metakognitive, hvor det passer ind.

I de individuelle samtaler hos mig bliver du puttet i centrum, og det er alene din udviklingsproces, der er vigtig. Samtalerne er behagelige, oftest hyggelige, men især berigende og meningsskabende. Du skal føle og vide, at du får noget ud af det.

Du vil opleve, at du får god tid til at fortælle din historie, og du vil få tilbudt spørgsmål, som kan få dig til at reflektere over diverse forhold og/eller livssituationer. Herudover vil du få gode råd og redskaber med hjem, så du aldrig vil føle, at du går tomhændet hjem fra samtalerne.

Se også  Børnesamtaler

Min brede erfaring kombineret med forskellige efteruddannelser og over 1000 timers erfaring fra supervisionskurser hos forskellige fagpersoner, vil du opleve at få mange nye perspektiver på dine udfordringer. (Supervision er en samtaleform fagpersoner bruger til at arbejde med komplicerede tilfælde, som kræver ekstra dyb viden, for at forstå bestemte sammenhænge). Løsningsmuligheder i de individuelle samtaler vil oftest pludseligt fremstå tydelige for dig, og du vil blive guidet i den retning, som giver dig hurtige og effektive resultater. Du vil hele tiden være med i overvejelserne om, hvordan det går, og de rette ændringer vil blive taget, så forløbet bliver det helt rigtige for netop dig.

Dette er også din garanti for, hvis nu du ikke skulle føle fremgang, vil vi kunne vælge en anden vej eller retning, for at få dig ind i den størst mulige personlige udvikling.

Det er vigtigt for mig, at jeg ikke spilder din tid, men i nogle tilfælde, kan man være kørt fast, være fortvivlet og mangle energi. I disse tilfælde kan det mest effektive nogle gange være, at give det tid og komme til kræfter først. Dermed sagt er det ikke en proces, hvor alting skal gå med 150 km/t. Derimod er det en proces, hvor du helst skal føle, at du får noget med hjem og hvor du vil kunne se din udvikling skride fremad.