Mistrivsel hos Unge

At være ung i nutidens samfund kan rumme en lang række udfordringer og/eller problematikker, som kan være gode at få hjælp til at bearbejde.

Aldrig har der været så mange muligheder, som er op til den enkelte at skabe, og aldrig har unge været ramt af så mange psykiske lidelser og stress, som vi ser i dag.

Samfundet stiller mange muligheder til rådighed, og det stiller krav til den enkelte unge. Som ung kan man derfor føle sig presset og forvirret i forhold til eksempelvis ens identitet, fremtid, uddannelse og mere. Men også områder som ensomhed, identitet- og selvværdsproblemer kan være velkendte udfordringer blandt unge.

Se også  Mistrivsel børn