Mistrivsel hos børn

Når børn er i mistrivsel fylder det ofte rigtig meget i hele familien. Som forælder føler man sig ofte utroligt hjælpeløs. Man føler sig ofte skyldig, samtidigt med at man er optaget af, hvad mistrivselen hos ens barn kan skyldes. Her er det måske vigtigere, at finde en systematisk måde at løse problemet på. Med 15 års erfaring i dette felt, er det nævneværdigt at meddele, at jeg kun sjældent ved hvad årsagen er, men jeg har i samarbejde med familierne fundet forskellige løsninger, som har været til glæde for familierne.

Se også  Parforhold