Mistrivsel børn

Når der er mistrivsel hos børn, fylder det ofte rigtig meget og påvirker ikke kun det barn, der er i mistrivsel. Det påvirker hele familien. Som forælder føler man sig ofte hjælpeløs. Man føler sig skyldig, samtidig med at man har fokus på, hvad mistrivslen hos ens barn kan skyldes. Her er det måske vigtigere at finde en systematisk måde at løse problemet på.

Med mine små 20 års erfaring som psykolog indenfor området, er det vigtigt at nævne, at jeg sjældent ved, hvad selve årsagen er. Men i samarbejde med familierne har jeg fundet forskellige løsninger, som har været til stor glæde for barnet samt resten af familien.

Mistrivsel hos børn

God trivsel er vigtigt for børns sundhed og livsglæde samt for barnets udvikling. Når børn mistrives, kan det skyldes mange forskellige årsager såsom skilsmisse, stress, utryghed, manglende omsorg eller sorg efter for eksempel et dødsfald. Nogle børn oplever også mobning i skolen, som de kan have svært ved at fortælle om derhjemme. Dette kan medvirke til stærke følelser af svigt, ensomhed, lavt selvværd og selvtillid.

Trivsel er et diffust begreb, som er meget individuelt fra barn til barn. Det kan derfor være svært at sige, hvad man præcis kan gøre for at forbedre sit barns trivsel. Har dit barn for eksempel autisme, ADHD eller en anden psykisk diagnose, er det vigtigt at være opmærksom på disse tegn. Får man ikke den rette hjælp til at håndtere dem, er der risiko for, at barnet udvikler yderligere depression, stress eller angst.

Tegn på mistrivsel hos børn

Der kan være forskellige symptomer, som peger i retning af, at et barn ikke trives. Disse tegn afhænger også af årsagen bag og de tilhørende faktorer, samt om det er et barn, en teenager eller en voksen der mistrives. Typiske tegn hos børn der mistrives, kan blandt andet være:

 • Søvnproblemer
 • Manglende interesse i leg og aktivitet
 • Nedtrykt
 • Passivitet
 • Urolighed
 • Ængstelighed
 • Tristhed
 • Giver udtryk for ondt i livet
 • Besværlig og irritabel
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Hyppig gråd
 • Uforklarlige smerter
 • Hyppige konflikter med jævnaldrende og voksne
 • Angst
 • Fobier
 • Nervøsitet
 • Social isolation
 • Højt skolefravær
 • Urolighed
 • Selvskadende adfærd
Se også  Depression

Der er mange andre tegn på mistrivsel, og tegnene er sjældent entydige. Vær derfor opmærksom på forandringer i adfærd og mønstre og tag din bekymringsfølelse alvorligt, da det kan være tegn på mistrivsel hos dit barn.

Årsager til mistrivsel hos børn

Der er mange og meget forskellige årsager til, at børn mistrives. Nedenstående tre eksempler kan have betydning for, at dit barn ikke trives.

Traumer

Har et barn haft voldsomme oplevelser i sit liv som for eksempel adoption, seksuelle overgreb, vold eller mobning, som har sat sig som traumer. Når dette sker, vil barnets nervesystem på forskellig vis være i forhøjet alarmberedskab, hvilket ofte medfører mistrivsel, hvis barnet ikke får den rette hjælp. Dog skal det siges, at det ikke er altid, at voldsomme oplevelser bliver til traumer.

Diagnoser

Nogle børn mistrives, fordi de har nogle specifikke psykiske vanskeligheder som for eksempel autisme eller ADHD. Diagnoser er dog ikke ensbetydende med at være i mistrivsel. Men diagnoser beskriver nogle vanskeligheder, som gør, at barnets hverdag kan være mere anstrengende end deres jævnaldrende. Børn med diagnoser, og deres forældre, kan have behov for professionel hjælp til at håndtere de specifikke udfordringer, så de ikke sætter sig som mistrivsel hos det enkelte barn.

Uhensigtsmæssige mønstre

Nogle børn mistrives, fordi der er problemer i deres nære relationer. Ingen forældre ønsker bevidst at skabe problemer for deres børn, men nogle gange kan det ske alligevel. Det er helt naturligt. At være en god forælder er ikke og være en fejlfri forælder men derimod at være villig til at øve sig i at gøre noget andet, end det som er uhensigtsmæssigt for barnet. Når et barn mistrives, mistrives forældre og søskende også, og det kan være gavnligt for hele familien at få hjælp til at ændre på de uhensigtsmæssige mønstre.

Se også  Stressbehandling

Behandling af børn der mistrives

Har du et barn, der mistrives, kan jeg qua mine mange års erfaring som psykolog hjælpe dit barn og jer som familie med professionel terapi og behandling.

Er du i det mindste i tvivl, hvorvidt det er en god idé at inddrage mig som psykolog eller har du spørgsmål til mine behandlingsmetoder eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi tale om dit barns situation og finde ud af, hvad der kan hjælpe lige netop dit barn, dig som forældre og jer som familie. Du kan ringe til mig på telefon 20 14 70 71 eller sende en mail til mc@psykolog-mortencarlsen.dk. Så vender jeg tilbage hurtigst muligt!