Sammenbragte familier

Sammenbragte familier er et emne helt for sig selv. Her er det vigtigt, at forholde sig til alle de forskellige aspekter af situationer og relationer som indgår i familien. Biologiske børn, bonusbørn, forældreroller, ansvarlige voksne eller hvad der end er af forskellige elementer. Jeg erkender klart, at før jeg selv …

Mistrivsel hos Unge

At være ung i nutidens samfund kan rumme en lang række udfordringer og/eller problematikker, som kan være gode at få hjælp til at bearbejde. Aldrig har der været så mange muligheder, som er op til den enkelte at skabe, og aldrig har unge været ramt af så mange psykiske lidelser …

Mistrivsel hos børn

Når børn er i mistrivsel fylder det ofte rigtig meget i hele familien. Som forælder føler man sig ofte utroligt hjælpeløs. Man føler sig ofte skyldig, samtidigt med at man er optaget af, hvad mistrivselen hos ens barn kan skyldes. Her er det måske vigtigere, at finde en systematisk måde …

Parforhold

Som sociale individer ønsker de fleste mennesker, ja helt op til 97 pct., at finde den eneste ene og leve resten af livet sammen med vedkommende. Det er også i mange tilfælde rigtig skønt, men da vi alle sammen udvikler os livet igennem betyder det også, at det kan skabe …

Depression

Depression er en efterhånden velkendt folkesygdom. Det skønnes, at omkring 200.000 danskere er ramt af depression, og at der hvert år ses omkring 11.000 nye tilfælde. Der kan opstå forskellige grader af depression, og alt afhængigt af, hvilken grad der er tale om, kan det have en mindre eller større …

Angst

Angst er en følelse og en kropslig reaktion, som kommer som følge af vores tanker. Nogle gange opstår reaktionerne i intense, korte perioder på bestemte tidspunkter, mens de andre gange hele tiden er til stede. Store undersøgelser har vist, at mellem 12-15% af befolkningen lider af angst. Egentlig er angstreaktioner …

Stressbehandling

Stress Det skønnes, at mellem 250.000-300.000 danskere hver dag lider af alvorlig stress. Derudover føler 500.000 danskere sig udbrændte og tæt på at gå ned med stress. Stress er i høj grad et stigende problem for folkesundheden i vores samfund, som årligt koster det danske samfund mere end 29 mio. …

Behandlingsområder

Behandlingstemaer Stress Angst Depression Eksamensangst Fobier Jalousi Lavt selvværd Misbrug Personlig udvikling Problemer med samliv og parforhold Problemer med barnet/børnene Selvskadende adfærd Sorg Spiseforstyrrelser Stress og udbrændthed Traumer Tvangstanker og tvangshandlinger Vane- og impulshandlinger Vrede Foruden de ovenfor nævnte temaer, har jeg også almen psykologfaglig viden og erfaring med de …