GDPR

PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIK Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft, og har til formål at ensarte reglerne om databeskyttelse internt på det europæiske marked. Lovgivningen dækker over alle, som har at gøre med persondata, og medfører skærpede krav omkring henholdsvis samtykke og retten til at blive glemt, det vil …

Walk & Talk

Jeg tilbyder også gående samtaler, hvor vi mødes og herefter har samtaler, mens vi går rundt i hyggelige naturomgivelser. Mange samtaler, især med mine egne børn, foregår bedst når man sidder ved siden af hinanden i en bil, eller når vi går en tur. Jeg har derfor haft stor glæde …

Priser

Mine konsultationspriser for terapi og coaching er pr. 1. jan. 2021: Individuel terapi = 1.300 kr. for 55 minutter Parterapi/Familiekonsultation = 1.950 kr. for 1 1/2 time Kontakt mig venligst på telefon +45 2014 7071 eller email for at høre nærmere om priser vedrørende supervision og teambuilding. Betaling sker kontant …

Bestil tid

Gå ind her og bestil tid Eller ring, hvis du har spørgsmål på telefonnummer.: +45 2014 7071 Du er også meget velkommen til at skrive til mig på: E-mail: mc@psykolog-mortencarlsen.dk

Individuelle Samtaler

En samtale med en psykolog er en samtale, der adskiller sig fra de samtaler, som du har med familie, venner, kollegaer, mf. Hos en psykolog er du 100% i centrum for samtalen, og formålet er alene, at du får så meget ud af det, som muligt. Du afgør altså selv, …

Ungesamtaler

At være ung i nutidens samfund kan rumme en lang række udfordringer og/eller problematikker, som kan være gode at få hjælp til at bearbejde.Aldrig har der været så mange muligheder, som er op til den enkelte at skabe, og aldrig har unge været ramt af så mange psykiske lidelser og …

Børnesamtaler

Der er ikke noget mere dyrebart for os, end vores børn, og det er så fortvivlende, når de viser tegn på mistrivsel. Som forældre gør man sig mange tanker om, hvad man har gjort galt, og i det hele taget fylder problemer omkring ens børns trivsel hurtigt i hele familien. …

Parsamtaler

Parterapi og parsamtaler er for jer, som oplever problemer i jeres samliv. Det kan komme til udtryk via mange forskellige slags problemstillinger. Oftest er det dog i forståelsen af hinanden, og især i kommunikationen, hvor det går galt for de fleste par. I ender derfor konstant i skænderier, eller også …

Familiesamtaler

Det er ikke altid, at problemet blot er at finde i et enkelt individ, som har været bevæggrunden for at opsøge en professionel. Det kan nogle gange være mere komplekst, og have sine rødder i selve samspillet indbyrdes i familien. Der kan opstå situationer i en familie, hvor uenigheder mellem …

Teambuilding

Jeg har altid arbejdet med udvikling af teams, samt dét, at gøre teams klar til fremtidige udfordringer. Der er her tale om en stor vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Til tider vil vi gøre brug af fysiske aktiviteter, som danner grundlag for aha-oplevelser, forbundet til konkrete forhold i teamet, samt …