Individuelle Samtaler

En samtale med en psykolog er en samtale, der adskiller sig fra de samtaler, som du har med familie, venner, kollegaer, mf. Hos en psykolog er du 100% i centrum for samtalen, og formålet er alene, at du får så meget ud af det, som muligt. Du afgør altså selv, …

Ungesamtaler

At være ung i nutidens samfund kan rumme en lang række udfordringer og/eller problematikker, som kan være gode at få hjælp til at bearbejde.Aldrig har der været så mange muligheder, som er op til den enkelte at skabe, og aldrig har unge været ramt af så mange psykiske lidelser og …

Børnesamtaler

Der er ikke noget mere dyrebart for os, end vores børn, og det er så fortvivlende, når de viser tegn på mistrivsel. Som forældre gør man sig mange tanker om, hvad man har gjort galt, og i det hele taget fylder problemer omkring ens børns trivsel hurtigt i hele familien. …

Parsamtaler

Parterapi og parsamtaler er for jer, som oplever problemer i jeres samliv. Det kan komme til udtryk via mange forskellige slags problemstillinger. Oftest er det dog i forståelsen af hinanden, og især i kommunikationen, hvor det går galt for de fleste par. I ender derfor konstant i skænderier, eller også …

Familiesamtaler

Det er ikke altid, at problemet blot er at finde i et enkelt individ, som har været bevæggrunden for at opsøge en professionel. Det kan nogle gange være mere komplekst, og have sine rødder i selve samspillet indbyrdes i familien. Der kan opstå situationer i en familie, hvor uenigheder mellem …

Supervision

Hvad er supervision? Supervision er en metode hvor man, under trygge rammer, får sat fokus på ens praksis og i den forbindelse får nye vinkler på klare handlemuligheder, og/eller en teoretisk forståelse af, hvad der konkret er på spil. På baggrund heraf, bliver der ofte mulighed for at vende mere …