Teambuilding

Jeg har altid arbejdet med udvikling af teams, samt dét, at gøre teams klar til fremtidige udfordringer. Der er her tale om en stor vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Til tider vil vi gøre brug af fysiske aktiviteter, som danner grundlag for aha-oplevelser, forbundet til konkrete forhold i teamet, samt …

Coaching

Hvad er coaching? Coaching er en metode brugt til at overvinde udfordringer, samt til at forbedre adfærd, evner, effektivitet, indstilling og handlemuligheder. Det er en metode, som hjælper mennesker til at få afdækket og opnået dét, som de gerne vil. Det er en metode, som hjælper til at sætte konkrete …

Ledelsessupervision

Supervision af ledere og ledergrupper Især ledere og ledergrupper kan have brug for supervision. Her er supervisionen en kærkommen pause fra hverdagens driftsopgaver, hvor du har mulighed for, at reflektere over egen ledelsespraksis i et særligt rum, hvor de daglige rutiner og gøremål for en stund er sat ud af …

Supervision

Hvad er supervision? Supervision er en metode hvor man, under trygge rammer, får sat fokus på ens praksis og i den forbindelse får nye vinkler på klare handlemuligheder, og/eller en teoretisk forståelse af, hvad der konkret er på spil. På baggrund heraf, bliver der ofte mulighed for at vende mere …